دانلود نمونه سوالات آمار استنباطی به همراه پاسخنامه

 

تــــــــوضیحــــات:

دانلود نمونه سوالات آمار استنباطی به همراه پاسخنامه

دانــشگاه مربوطه: پیام نور
رشتــه تــحصیلی: علوم تربیتی
مــقطع تــحصیلی: کارشناسی
کــــــــــــــد درس:

1211632-1217272-1217376-1117005

نــــــوع فــــایــــل :   PDF
مـحتویـات محصول: نــیمســال دوم ــ 92 – 93 + پاسخنامه

نــیمســال اول ــ 94 – 93 + پاسخنامه

نــیمســال دوم ــ 94 – 93 + پاسخنامه

نــیمســال اول ــ 95 – 94 +پاسخنامه

نــیمســال دوم ــ 95 – 94 + پاسخنامه

نــیمســال اول ــ 96 – 95 +پاسخنامه

نــیمســال دوم ــ 96 – 95 + پاسخنامه

نــیمســال اول ــ 97 – 96 + پاسخنامه

بــرنــامه مــورد نیاز: winrar – Acrobat Reader
نـکته خربد محصول: قبل از اقدام به خرید لطفا راهنمایی خرید را مطالعه کنید
نوع ارسال محصول : پس از پرداخت موفق محصول خود را در ایمیل و یا در صفحه دانلود دریافت کنید
مـنبــع انـــتشــــار: پی ان یو سوال(www.pnusoal.ir)

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0