دانلود نمونه سوالات آمار توصیفی به همراه پاسخنامه

 

تــــــــوضیحــــات:

دانلود نمونه سوالات آمار توصیفی به همراه پاسخنامه

دانــشگاه مربوطه: پیام نور
رشتــه تــحصیلی: علوم تربیتی
مــقطع تــحصیلی: کارشناسی
کــــــــــــــد درس:

1117004-1211012-1211292-12113721211487-1211625-1217211

نــــــوع فــــایــــل :   PDF
مـحتویـات محصول: نــیمســال اول ــ 95 – 94 +پاسخنامه

نــیمســال دوم ــ 95 – 94 + پاسخنامه

نــیمســال تابستان 95+ پاسخنامه

نــیمســال اول ــ 96 – 95 +پاسخنامه

نــیمســال دوم ــ 96 – 95 + پاسخنامه

نــیمســال تابستان 96 + پاسخنامه

نــیمســال اول ــ 97 – 96 + پاسخنامه

بــرنــامه مــورد نیاز: winrar – Acrobat Reader
نـکته خربد محصول: قبل از اقدام به خرید لطفا راهنمایی خرید را مطالعه کنید
نوع ارسال محصول : پس از پرداخت موفق محصول خود را در ایمیل و یا در صفحه دانلود دریافت کنید
مـنبــع انـــتشــــار: پی ان یو سوال(www.pnusoal.ir)

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0